Éves Beszámoló és közhasznúsági jelentés

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2018. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Éves beszámoló letöltése

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 18.317 Ft- ot kapott , amit kézműves foglalkozásra használtunk fel.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                              145.500 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:                 4.692.598 Ft

- Önkormányzati támogatás                                 90.000 Ft

- Szja 1%:                                                           18.317 Ft

- Kerekítési különbözet                                          785 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                         4.947.200 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                   105.955 Ft    (labda, lufi, csoki, népi játszóház)

 

- 2017-1-HU01-KA105-035265                     2.460.240 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                                                                ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                                                                fontöltés, foglalkozásokra kellék.

                                                                                                megbízási díj)

-2017---HU01-KA105-046832                      1.408.621 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                    ktg.-e, kult.programok, posta,     foglalkozásokra kellék)

- Nyomtatvány, irodaszer                                      22.400.-   

 

- Bankköltség                                                         36.371.-   

 

 

KIADÁS ÖSSZESEN:                                         4.033.587.-

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2018. évben 90.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

2017-3-HU01-KA105-046832

3.373.124.-

2017-1-HU01-KA105-035265

770.474.-

CSSP-NEPZENE-2018-0182

549.000.-

Összesen:

4.692.598.-

 6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.-Ft

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

  • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
  • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
  • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
  • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
  • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
  • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  2. kulturális tevékenység
  3. környezetvédelem
  4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

 

 A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2018. december 31-re 17 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2018. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

1. 2018.02.03-án Hagyományőrző malacvágást szerveztünk. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára. A rendezvényen a Szajoli Népdalkör valamint a citera együttes lépett fel.

2018 április 14 -én Besenyszögön , az "Alföldi sertés étkek mustrája" című főzőverseny és Hagyományőrző kulturális kavalkád rendezvényen vett részt a népdalkör és Tinóka citera együttes.

2. 2018. május 12-én részt vettünk a Tiszatenyőn megrendezett Vándorló Bográcsok találkozóján, ahol a daloskör és a citera zenekar is fellépett. Egyesületünk 1. helyezést ért el a sütemények kategóriában (hagyományőrző hájas tészta készítésével).

3. 2018. május 26-án Nyárköszöntő program keretében gyermeknapot szerveztünk a Sportpályán. A program ingyenes volt és körülbelül 180 gyermek vett részt rajta. Légvár, kézműves foglalkozás, népi játékok , arcfestés volt a programok között.

4. 2018. május 28-án fejeződött be az „ Adj, hogy több lehess!”   2017-1-HU01-KA105-035265  

 azonosító számú EVS projektünk. Nicola Marangon és Maglie Roberta 9 hónapos önkéntes szolgálatot töltött a településen. Programjaik színesítették az egyesületünk és a település életét. (gitározás, bábozás, olasz és angol tankörök, kézműveskedés) A fiatalok több civil szervezet rendezvényén felléptek Szajolban, Tiszatenyőn és Szolnokon.

5. 2018.augusztus 1-jén két újabb önkéntes kezdte meg tevékenységét a településen.Venla Kataja és Tanja Munukka Finnországból érkeztek. Feladataik: gyermek és ifjúsági programok szervezése, olasz és angol nyelvű tankörök gyermekeknek és felnőtteknek, maratoni vetélkedő, EVS népszerűsítése a településen és a megyében. Augusztusban nyelvi tábort szerveztünk hátrányos helyzetű gyermekek részére.

6. 2018-ben is csatlakoztunk a Legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje programsorozathoz.  

2018 október 5 én a szajoli népdalkör és Tinóka citera együttes előadást tartott az "Idősek napja" rendezvényen a szajoli sportcsarnokban.

 7. 2018. október és november hónapjaiban ismét csatlakoztunk az „Egészségügyi Hónap”-hoz, mely településünkön - szinte hagyományként - az „Egészségügyi Hónap” programsorozat ideje. A programjait főszervezőként a Közösségi Ház és Könyvtár, illetve a  Vöröskereszt helyi szervezete bonyolítja le, melynek szervezésében, lebonyolításában ebben az évben is Egyesületünk segédkezett. (Egészségügyi vetélkedőket szerveztünk az alsó és felső tagozatos iskolás gyermekek számára és az óvodás korú gyermekeknek. Rajzpályázatot hirdettünk az egészség témakörében.)

 8. 2018-ben két hagyományőrző kulturális rendezvényt szerveztünk, hagyományápolás céllal: áprilisban a húsvéti, és decemberben az adventi programot. (kézműves foglalkozás, bábozás, népdalkör és citerások műsora)

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából, a web lapunkról, a Facebook oldalunkról értesülhet a lakosság.

 2018. évben 2 db pályázatot adtunk be, melyből mindkettő nyert. (Nyárköszöntő Gyermeknap, Csoóri Sándor Alap- Zenél a falu)

A 2018. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést a Harmónia SZKKE közgyűlése 2019. május 29-én fogadta el.

2019.05.29.

Kerékjártó Tibor elnök