Közhasznúsági jelentés 2012. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS


A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)


 1. a számviteli beszámolót,
 2. a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
  önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
  támogatás mértékét,
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőineknyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
 7. a közhasznú tevékenységrőlszóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet
A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június
30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.


1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1.
számú melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 40.160 Ft- ot kapott, amit gyennek és ifjúsági programok
megvalósítására fordítotttmk.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:


Bevételek

Egyesületi tagdíj
129.000 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás
5.273.031 Ft
Önkormányzati támogatás
120.000 Ft
Jóváírt bankkamat
3.017 Ft
Szja 1%
40.160 Ft
Kerekítési különbözet
107 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN
5.565.315 Ft


Kiadások:

Zöldövezeti pályázat (201117)
206.400 Ft
(bokrok, cserjék)
Gyermeknap:
102.593 Ft
(műsor, légvár, édesség, kézműves
foglalkozás + kellékek)
HU-21-55-2011-R3 "Fiatalok a fiatalo-
kért" pályázat
795.024 Ft
(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési
ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés
ktg.-e, kult.programok, posta, telefontöltés,
foglalkozásokra kellék)
HU-21-48-2012-R2 "Fiatalok egymásért": 
pályázat
746.551 Ft
(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési
ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés
ktg.-e, kult.programok, posta, telefontöltés,
foglalkozásokra kellék)
HU-21-102-2011-R4 "Önkéntesekkel a 
szajoli fiatalokért" pályázat
2.821.112 Ft
(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési
ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés
ktg.-e, kult.programok, posta, telefontöltés,
foglalkozásokra kellék)
NEA-KK-12-M-0520: Működjünk köz-re"
177.664 Ft
(foglalkozások ktg.-e, honlap fejlesztés,
társas,játékok, közösség fejl.)
Egyéb egyesületi ktg.-ek:
60.102 Ft
(regisztrációs díjal{, n)'omtatvány,
posta ktg., Reformkonyha,
utazási ktg., bankköltség)


4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem
pénzbeli szolgáltatás)
Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.


5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:


Egyesületünk 2012. évben 120.000,- Ft támogatásban részesült Szajol Község Önkormányzatától. A
támogatást az Egyesi.iletünk által szervezett Nyárköszöntő Gyermeknap lebonyolitásához nyújtotta
az Önkormányzat.


Pályázati úton nyert támogatások:


2011/7 Zöldövezetí pályázat: Civilek a zöld kömyezetért.
202.400.-
HU-21-55-2011-R3 „Fiatalok a fiatalokért”
490.411.-
HU-21-102-2011-R4 „Önkéntesekkel a szajoli fiatalokért”

1.981.384.-
HU-21-48-2012-R2 „Fiatalok egymásért”
2.348.836.-
NEA-KK-12-M-0520 „Működjünk közre”
250.000.-
Összesen: 
5.273.031.-6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:


Kerékjártó Tibor vezetőségi tag az alábbi költségtérítéseket kapta saját gépkocsi használatára, útnyilvántartás alapján:

 • HU-21-102-2011-R4 „Fiatalok a fiatalokért” pályázat keretében 118.556 Ft.
 • HU-21-48-2012-R2 „Fiatalok egymásért” pályázat keretében 15.619 Ft.


7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:


Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

 
Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
   
  A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, 2012-ben taglétszámunk 19 fő volt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.
   

2012. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

 
1. Február 24-én volt az első Holdfény sétánk, amit még három követett, minden évszakban egy.
2. Március 1-től október 31-ig tartott az „Önkéntesekkel a szajoli fiatalokért” projekt (Európai Önkéntes Szolgálat keretében), ami kézműves foglalkozásokból vetélkedőkből, mesekuckóból, fotózásból és kiállításból állt, és kicsiket nagyokat egyaránt megmozdított.
3. Május 1-én a Zöldövezet program keretében nyert összegből ültettünk bokrokat a Szabadidőparkban. Kialakításra került egy növény labirintus és egy sövény a parkoló mentén.
4. Május 26-án Nyárköszöntő Gyermeknapot tartottunk kicsik és nagyok örömére. A színpadon gyerekműsorok, a parkban kézműves foglalkozások, légvár és arcfestés várta a gyerekeket. A programok ingyenesek voltak és kb 200 gyermek vett részt rajt.
5. Október – novemberben ismét csatlakoztunk az „Egészségügyi hónaphoz”. A program sorozat keretein belül szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő előadások, vetélkedő és rajzpályázat volt.
 
Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából értesülhet a lakosság.
 
 
Szajol, 2013. május 21.