Marta és Rafaela bemutatkozik

 

My name is Rafaela Voss and the upcoming year I am going to do an EVS (European Voluntary Service) in the community of Szajol. I´m 18 years old and before I came here I lived in a small village in the South of Germany with my parents and my two younger brothers. During the EVS I am going to work in library and community center of Szajol. I will do youth work, work on handicrafts and after the summer holidays teach German and English. In Germany I was also very active in community life being in the football and table tennis club and also I was coaching the local football team of children between 8 and 10 years. Moreover, I´ve been active in church community and was a football referee in my free time. I´ll try to use all these experiences here to make the EVS as successful as possible. I do this EVS due to very different reasons. Firstly, I didn´t want to go to university right after school and on the same time I wanted to do something meaningful and something special. I want to see and experience Hungary and its culture. But the most important reason is: I want to meet new people, find new friends and have an interesting and challenging experience. All in all, I´m sure I´ll have a great time and maybe we will meet at some time and I can tell you more about me or the EVS and we can exchange experiences. I´m looking forward to meet you!


A nevem Rafaela Voss, s az elkövetkező évben EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) szolgálatot teljesítek Szajolban.
18 éves vagyok. Mielőtt ide jöttem, egy kis faluban éltem a szüleimmel és két öcsémmel Dél-Németországban. A project alatt a könyvtárban dolgozom, mely a szajoli közösség központja. Ifjakkal dolgozom majd, részt veszünk kézműves foglalkozásokon, s a nyári szünidő eltelte után németet és angolt tanítok számukra.
Németországban is aktív közösségi életet éltem: futball és tenisz klub tagja voltam, a 8-10 éves helyi gyermekekből álló foci csapatot edzettem. Továbbá a gyülekezetünk életében is aktívan részt vettem, a szabadidőmben pedig biro voltam a futballpályán. Megpróbálom itt kamatoztatni ezeket a tapasztalataimat, hogy az EVS projectben való részvételem olyan sikeres legyen, amilyen csak lehet.
Több ok miatt lettem önkéntes: először is azért, mert közvetlenül a középiskola után nem akartam még egyetemre menni, ám szerettem volna valami hasznos és különleges dolgot csinálni - szeretném látni és tapasztalatokat szerezni Magyarországon, megismerni a kultúráját. A legfontosabb ok azonban az, hogy új emberekkel akarok találkozni, új barátokat, s érdekes és kihívást jelentő élményeket szeretnék szerezni.
Mindent összevetve biztos vagyok benne, hogy az itt töltött idő nagyszerű lesz, találkozunk majd néhányszor és többet mondhatok majd magamról vagy akár az EVS-ről, s kicserélhetjük tapasztalatainkat.
Előre is várom a találkozást!

 Marta and Rafaela

 Rafaela                  és                      Marta

 

I’m Marta Lamazares, I'm 28 years old and I’m from Spain, specifically from Galicia, this little piece of land that is just above Portugal.
Now, I will be in Szajol for a year. I chose Hungary to make my EVS because I was reporting about the country, I had more desire to come and be part of the project of Harmonia.
This great project aims to involve young people from the environment in several recreational activities tailored to them, such as language learning, cultural visits, socializing, tradition, contact with nature, games and of course handicrafts, where I will aid more in depth. For these reason, from here, I invite you to participate, because certainly we will have a good time together and will become an unforgettable memory in our experiences.
Finally, let me say that the time I will be here, I hope to be a szajoli more in the crowd.

 

Marta Lamazares a nevem, 28 éves vagyok. Spanyolországból, még pontosabban Galiciából – egy kis terület Portugália fölött - érkeztem.
Egy éven át leszek Szajolban. Azért választottam Magyarországot az EVS-projectben való részvételre, mert utánajártam az országnak és egyre inkább vágytam ide, arra hogy a Harmónia projectjében részt vegyek.
E nagyszerű project célja az, hogy bevonja a környező fiatalokat számos nekik szabott szabadidős tevékenységbe. Ilyen témák például a nyelvtanulás, kulturális látogatások, szocializáció, hagyomány, természettel való kapcsolat, különféle játékok és természetesen kézműves foglalkozások. Ez utóbbiban sokat segítek majd, éppen ezért, innen is invitállak, Téged, kedves Olvasó, hogy vegyél részt ezeken a foglalkozásokon! Biztos vagyok benne, hogy kellemesen töltjük majd az időt, s feledhetetlen élményekben lesz részünk!
Végezetül hagy mondjam azt, hogy őszintén remélem, hogy míg itt tartózkodom, valódi szajoli válik belőlem!