Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2013. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 28.845 Ft- ot kapott , amit a Nyárköszöntő gyermeknap és az ifjúsági nap megszervezésére használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

Bevételek:
Egyesületi tagdíj: 69.000 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás: 4.472.222 Ft
Önkormányzati támogatás 100.000 Ft
Adomány 97.500 Ft
Jóváírt bankkamat: 10.210 Ft
Szja 1%: 28.845 Ft
Kerekítési különbözet 274 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 4.680.551 Ft


 

Kiadások:
Cserkész program:

8.050 Ft

(üdítő, zászló)

Gyermeknap:

55.111 Ft

(légvár, étel, ital)

HU-21-85-2012-R3 : With active youngs in Szajol”

627.670 Ft

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

pályázat  ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés ktg.-e,
kult.programok, posta, telefontöltés, foglalkozásokra kellék)

HU-21-48-2012-R2 „Fiatalok egymásért:

2.089.807 Ft

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

fontöltés, foglalkozásokra kellék)

HU-21-33-2013-R1 „Youth People can connect us”:

755.745 Ft

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

fontöltés, foglalkozásokra kellék)

NEA-KK-12-M-0520

70.540 Ft

foglalkozások ktg.-e, társasjátékok,
könyvelési díj

Ifjúsági nap

48.689 Ft

étel, ital, zenei jogdíj

Egészségnap

30.032 Ft

étel

Egyéb egyesületi ktg.-ek:

43.012 Ft

nyomtatvány, bankköltség, névaláírás hitelesítés


 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2012. évben 100000 Ft támogatásban részesült Szajol Község Önkormányzatától. A támogatást az Egyesületünk által szervezett Nyárköszöntő Gyermeknap és Ifjúsági vetélkedő lebonyolításához nyújtotta az Önkormányzat.

Pályázati úton nyert támogatások:

HU-21-33-2013-R1 Youth People can connect us”:

1.753.794.-

HU-21-102-2011-R4 Önkéntesekkel a szajoli fiatalokért

838.057.-

HU-21-85-2012-R3 With active youngs in Szajol”

1.880.371.-

Összesen:

4.472.222.-

 

6.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

A szervezet vezetői tisztségviselői nem részesültek juttatásban.

 

7.A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2009. december 31-re 25 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

 

2013. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

 1. 2013. május 25-én utolsó hétvégéjén Nyárköszöntő program keretében gyermeknapot szerveztünk a Sportpályán. A program ingyenes volt és körülbelül 250 gyermek vett részt rajta. (légvár, kézműves foglalkozás, színházi műsor, játékok, arcfestés, lufihajtogatás)
 2. Ifjúsági vetélkedőt szerveztünk 06.23-án, amelyen fiatalok vettek részt. A csapatok a helyi és a környező településeket képviselték.
 3. 3 alkalommal Holdfénysétát szerveztünk. Új kezdeményezésünk volt december 30-án a „Bejgli séta”, melynek célja az volt, hogy megtekintsük a szépen kivilágított települést és egy beszélgetéssel zárjuk az évet.
 4. Januártól májusig működött a Szajoli Fiatalok Közössége. A pénteki foglalkozásokon közösségfejlesztő játékok, beszélgetés, szabadidős programok valósultak meg.
 5. Az EVS programok keretében pénteki napokon szerveztük meg a sportos délutánt, ahol különböző sportokat próbálhattak ki a gyermekek és fiatalok (ping-pong, csocsó, szalagtorna, kosárlabda) Szintén az önkéntes program részeként valósult meg „műfordító verseny”, tábori foglalkozások, angol és német szakkör, nyelvi klub felnőtteknek. A program része volt, hogy az önkéntesek bemutatták a saját országukat, kultúrájukat: 2013. 09.12: spanyol és német kulturális est.
 6. Tagjaink számára kirándulást szerveztünk,melynek célja az volt hogy a Jászság értékeit megismerjük.
 7. Októberben az Erdélyi Barátok Köre egyesülettel közösen szerveztük meg az „Erdélyi magyar festők kiállítását”
 8. Novemberben az egészségügyi hónap keretében szerveztük meg a reformkonyhát, és segítettük a gyermek és ifjúsági programok megvalósítását a Közösségi Házzal együttműködve.(vetélkedők)
 9. A cserkészfoglalkozásokat heti rendszerességgel tartottuk szombati napokon. A gyerekek kisközösségi rendszerbe (őrsökbe) vannak osztva, ahol koruknak megfelelő kézműves foglalkozásokon, játékokon vettek részt. Az egész éves megtervezett foglalkozásokon elsajátították a cserkészpróbákhoz szükséges gyakorlati és elméleti tudnivalókat (pl. magyar népdal-népmese-népi játékok, rovás írás, elsősegély nyújtás,kertészkedés alapjai, saját vallási felekezetük imái, környezetvédelem stb.)

Egy-egy foglalkozáson 10-12 gyerek és 1-2 felnőtt segítő vett részt.

A gyerekek közösen alakítottak ki egy veteményes kertet, ahol arra törekedtünk, hogy hagyományos tájfajtákat ültessünk (pl. főzeléklencse-Szolnoki tájfajta, saláta-Törökszentmiklósi tájfajta)

2013-ban Ócsán a Nemzeti Nagytáborban voltunk, ahol a kiscserkészek 5, a cserkészek 9 napot töltöttek el.

    

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából értesülhet a lakosság.

Szajol, 2014.05.05.

Makainé Tóth Erzsébet

elnök