Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2014. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

PDF formátumban innen letölthető.

 1. a számviteli beszámolót,
 2. a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 29.824 Ft- ot kapott , amit az egyesületi kirándulás megszervezésére használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

 

- Egyesületi tagdíj:   103.500 Ft
 - Pályázati úton elnyert támogatás:  1.260.594 Ft
 - Önkormányzati támogatás 130.000 Ft
 - Adomány
  174.000 Ft
- Jóváírt bankkamat:   1.273 Ft
- Szja 1%: 29.824 Ft
- Kerekítési különbözet 6 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1.699.197 Ft

                              

Kiadások:

- Cserkész program:         4.810 Ft    (burgonya, kenyér, szörp)

- Gyermeknap:               85.000 Ft    (íjászoktatás, légvár)

- Személyszállítási díj    20.000.-    (Együtt-Egymásért)

- HU-21-85-2012-R3 „With active youngs in Szajol

                               1.597.078 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                     ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                     ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                    fontöltés, foglalkozásokra kellék)

- HU-21-33-2013-R1 „Youth People can connect us :

                              1.398.025 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                   ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                   ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                   fontöltés, foglalkozásokra kellék)

- Egyesületi kirándulás 33.439 Ft    (Belépő, útiktg., autó bérlés)

- Egészségnap             29.999 Ft    (Együtt-Egymásért - étel)

- Karácsonyi kézműves rendezvény  4.880.-    (díszek, szalagok, hóspray…)

- Közgyűlés, szilveszter   32.219.-    (étel)

- Nyomtatvány, irodaszer 25.566.-   

- HP multifunkcionális készülék beszerzése    15.999.-   

- Postaköltség                                               12.545.-   

- Bankköltség                                                25.342.-   

- Egyéb egyesületi ktg.-ek:                           12.050 Ft

                                                 ( tárhely bizt., utazási ktg., pályázati

                                                   díj, telefontöltés)

 

4.Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2014. évben 130.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól. 80.000 Ft támogatást az Egyesületünk által szervezett gyermeknap szervezésére fordítottunk. 50.000 Ft támogatást az Együtt egymásért klubbal közösen szervezett kirándulás és az egészségügyi hónapban szervezett ételkóstoló lebonyolításához nyújtotta az Önkormányzat.

 

Pályázati úton nyert támogatások:

HU-21-33-2013-R1 „Youth People can connect us”

408.033.-

HU-21-48-2012-R2 „ Fiatalok egymásért”

517.631.-

HU-21-85-2012-R3 „With active youngs in Szajol

334.930.-

Összesen:

1.260.594.-

 

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.- Ft

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet. 2014-ben a taglétszámunk 21 fő volt.

 

2014. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

 2014. február 15-én első alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr és Boldog István országgyűlési képviselő úr 2 malacot ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községük lakói számára.

2014. április 18-án hatórás vetélkedőt szerveztünk fiataloknak-fiatalokkal. Érdekes ügyességi és sport feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevő csapatok. (résztvevők száma kb 40 fiatal)

2014. május 2-án a Közösségi Ház által meghirdetett Labda Nap szervezésében és lebonyolításában vettünk részt. A program helyszíne a Szent István Király út volt. Ez volt az első ilyen jellegű szabadtéri rendezvényünk. Ezen az alkalmon az intézmény eszközeit használva (szabadtéri mobil kosárlabda palánk, csocsó, ping-pong) különböző ügyességi és sport játékokat próbálhattak ki a résztvevők.

2014. május 24-én Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Színházi előadás (Vigyázat vadnyugat), légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, és cserkészjátékok színesítették a napot. A Besenyszögi hagyományőrző egyesület tagjai különböző érdekes tevékenységekbe vonták be a gyermekeket: jurtaépítés, íjászat, lepénysütés, tűzgyújtás kovakővel. (résztvevők száma kb 200 fő)

2014. június 30-ig két EVS önkéntes segítette a gyermek és ifjúsági szabadidős programok szervezését. (vetélkedők, tankör, szalagtorna, kézműves foglalkozások) Márta és Rafaela az itt töltött egy év alatt megtalálta a helyét a településen, mindketten nagyon sokat változtak és fejlődtek. (magyar és angol nyelvtudás, kommunikációs és együttműködési készség, empátia) Sok barátot szereztek, gyermekek, fiatalok és idősebbek körében is. Tapasztalataink szerint ezek a kapcsolatok a projekt végén sem fejeződnek be, így hozzájárulhatnak a helyi fiatalok személyes fejlődéséhez is. (nyelvtanulás, készség és kompetencia fejlődés)

2014.06.23-06.27. között „Indián” tábort szerveztünk gyermekek számára. (íjászat, számháború, kézműveskedes)    

2014.december 30-án Bejgli sétára hívtuk a tagjainkat és a község lakóit. A hideg időjárás ellenére végigsétáltunk a településen, és ezt követően egy kis év végi beszélgetéssel, tervezgetéssel zártuk a napot.

2014.december 31-én első alkalommal szerveztünk „cserkész – szilvesztert”. A családias hangulatú rendezvényen a cserkészgyermekek, szüleik valamint az egyesület tagjai vettek részt.    

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel partneri együttműködéssel 2-2 főt tudtunk foglalkoztatni a kulturális közfoglalkoztatás keretében 2013.11.01-től 2014.04.30- ig és 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig. Munkájukkal segítették az egyesület éves programjainak megvalósítását, valamint a Közösségi Ház és Könyvtár szakmai munkáját.

2014. évben 4 pályázatot adtunk be, melyekből 2 nyert.

Szajol, 2015. május 11.

Makainé Tóth Erzsébet

elnök