Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2015. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 27.608 Ft- ot kapott , amit ……. használtunk fel.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                            91.000 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:             5.103.156 Ft

- Önkormányzati támogatás                             90.000 Ft

- Adomány                                                        51.000 Ft

- Jóváírt bankkamat:                                           4.021 Ft

- Szja 1%:                                                       27.608 Ft

- Kerekítési különbözet                                      278 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                     5.367.063 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                              153.994 Ft    (kézműves fogl.anyagktg.,

                                                                                           légvár, élelmiszer, előad.műv., jogdíj)

- 2015-2-HU02-KA105-000940                  877.723 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

pályázat                                                                                ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                                                                ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                                                                fontöltés, foglalkozásokra kellék)

- 2014-3-HU02-KA105-000478              1.702.302 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                                                                ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                                                                fontöltés, foglalkozásokra kellék)

- Egyesületi kirándulás                                 27.000  Ft    (menetjegy)

- kézműves foglalkozás                                  4.865 Ft   

- Malacvágás                                                23.430  Ft  

- Falunap                                                        5.670  Ft   

- Vízre Szajol                                                 3.380  Ft  

- nyári tábor                                                  6.850.-   

- kerékpártúra                                              9.100.-   

- Labdanap                                                  30.000.-   

- Közgyűlés                                                   5.360.-   

- Nyomtatvány, irodaszer                            19.691.-   

- Postaköltség                                               1.455.-   

- Bankköltség                                              27.535.-   

- Egyéb egyesületi ktg.-ek:                         24.680.-    ( közjegyzői díj, torta, illetékbélyeg

                                                                                                   EVS továbbképzés)

KIADÁS ÖSSZESEN:                                 2.923.035.-

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2015. évben 90.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

2014-3-HU02-KA105-000478

3.682.357.-

2015-2-HU02-KA105-000940

1.420.799.-

Összesen:

5.103.156.-

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.- Ft

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

 

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

 

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2015-ben 20 fő volt.. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2015. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

 2015. február 14-én második alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára. A rendezvényünk vendégeink voltak a „Szolnoki Pacsirták” (férfi kórus)  

2015. március 28-án Magbörzét szerveztünk, ahol a résztvevőknek lehetőségük volt vetőmagok beszerzésére, cseréjére. E mellett ismeretterjesztő előadáson és egy nagyon szép kiállításon keresztül a helyi tájfajta növényeket mutatta be a Növényi Diverzitás Központ (Tápiószelei Génbank) munkatársa.

2015. május 30-án Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Színházi előadás (Maszka Bábszínház), óriás légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, és cserkészjátékok színesítették a napot. E mellett új programként „Sétáló tanösvény”, érdekes járművek és rendőrségi bemutató is várta a gyermekeket (résztvevők száma kb. 200 fő)

2015. július végén két új EVS ökéntes érkezett hozzánk: Lisa Albrecht Németországból és Glorimar Aracellis Coquies Borrego Spanyolországból. Ők 2016. július végéig segítik az egyesület munkáját. (Gyermek és ifjúsági szabadidős programok szervezése: vetélkedők, tankör, kézműves foglalkozások, „English Caffee, saját kultúra, ország bemutatása, bábozás magyarul és angolul).

2015. augusztus első hetében angol nyelvi tábort szerveztünk gyermekeknek. A program megvalósításában segítettek az önkéntes lányok. A szakmai programot ebben az évben is Knappné Magda Valéria állította össze.

2015. augusztus 19-én a hagyományőrző kenyérsütésen vettünk részt. A kemencében sült kenyeret Varga János készítette, a mi segítségünkkel. A kenyérsütés a községi augusztus huszadikai programhoz kapcsolódott. Az elkészült kenyereket kihűlés után felszeleteltük és egy részüket közösen zsírral vajjal és lekvárral megkentünk. Jó ízű falatozás kerekedett a programból. A rendezvényünket Bernát Júlia és Boldog István országgyűlési képviselő úr a Polgármester úrral meglátogatta.

2015. augusztus 29-én 2-án a Közösségi Ház által meghirdetett Labda Nap szervezésében és lebonyolításában vettünk részt. A program helyszíne a Szent István Király út volt. Ez volt a második jellegű szabadtéri rendezvényünk. Ezen az alkalmon a Közösségi Ház eszközeit használva (szabadtéri mobil kosárlabda palánk, csocsó, ping-pong) különböző ügyességi és sport játékokat próbálhattak ki a résztvevők. Sajnos a rendezvényen elég kevesen vettek részt, annak ellenére, hogy két sportbemutató is volt. (football és a debreceni Triál Klub kerékpáros bemutatója)

2015. szeptemberében két új önkéntes érkezett: Cansu Özkan Törökországból és Yesica Romina Mauriello Olaszországból. Az ő feladatuk elsősorban EVS-t népszerűsítő programok szervezése helyben és más településeken.

2015. december 5-én hatórás vetélkedőt szerveztünk fiataloknak-fiatalokkal. Érdekes ügyességi és sport feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevő csapatok. (3 csapat, 40 fő) A program végén a szolnoki extrém sport és break táncosok adtak elő nagy sikerű tánc bemutatót.

2015.december 30-án Bejgli sétára hívtuk a tagjainkat és a község lakóit. A hideg időjárás ellenére végigsétáltunk a településen, és ezt követően egy kis év végi beszélgetéssel, tervezgetéssel zártuk a napot.

2015-ben második alkalommal csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek”, „Magyarország legszebb konyhakertje” program sorozathoz. A településen hét kert nevezett, amelyeket három fős zsűri látogatott meg és pontozott.

A Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a III. Kulturális Közfoglalkoztatási programban2 főt tudtunk foglalkoztatni. (2015. 03.16-tól 2 főt 2016. február 28-ig) 1 fő 10.22-ig állt alkalmazásban.

Összefoglaló a cserkészcsapat tevékenységéről

2015-ben a csapat 17 gyermekkel és 4 felnőttel dolgozott együtt. A rendszeres foglalkozásokra szombati napokon került sor az ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott Faluházban. Ezért köszönetet szeretnék mondani a Polgármester úrnak és a képviselő testületnek.

Az év folyamán a cserkészek és kiscserkészek 4 őrsbe (Falka, Bagoly őrs, Rózsa őrs, Rohamkukac őrs) voltak osztva egy-egy vezetővel. Az őrsök életkoruk és az eddig elért cserkész-tudásuk szerint kapták meg az őrsi gyűléseken elsajátítandó ismereteket.

Novemberben az alapképzést teljesítő felnőtt elindult az őrsvezető képzésen, és sikeres próbázás után megkapta a minősítést.

Egy 14 éves cserkészünk indult a VIII. cserkészkerület által indított őrsvezető képzésen, kiképzése novemberben fejeződött be. Szeptemberben átvette a Rózsa őrs irányítását.

Programjaink voltak:

-       csapat karácsony

-       csapat szilveszter

-       csapat farsang

-       Szolnoki hagyományőrzők bemutatója

-       készülődés az Anyák-napjára

-       csapat portya és próbázás

A foglalkozások változatos, jó hangulatúak és eredményesek voltak, gyerekek és felnőttek egyaránt élvezték.

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok. Programjainkról szórólapok, plakátok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából és a Facebook oldalunkról értesülhet a lakosság.

2015-ben nyújtottunk be ismét akkreditációs kérelmet az EVS pályázatunkhoz. Ebben az évben pályázatot nem nyújtottunk be. 

Szajol, 2016.05.23.