2016 éves beszámoló

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2016. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

Szkennelt eredeti változat 2016 éves beszámoló

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 19.823 Ft- ot kapott , amit ……. használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                         184.000 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:            2.690.847 Ft

- Önkormányzati támogatás                          170.000 Ft

- Adomány                                                     150.000 Ft

- Jóváírt bankkamat:                                                 7 Ft

- Szja 1%:                                                     19.823 Ft

- Kerekítési különbözet                                    135 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                   3.214.812 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                 140.615 Ft   

(kézműves fogl.anyagktg., légvár, élelmiszer, előad.műv., jogdíj)

- 2015-2-HU02-KA105-000940                       290.882Ft    (önkéntesek szállás ktg.)

- 2014-3-HU02-KA105-000478                    1.735.201 Ft

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés ktg.-e, kult.programok, posta, telefontöltés, foglalkozásokra kellék)

-2016-HU02-Ka105-001800                            963.874 Ft   

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés ktg.-e, kult.programok, posta,     foglalkozásokra kellék)

- Hortobágyi kirándulás                                      31.930.-    (szgj. bérlés)

- Kiküldetési díj                                                    10.380.-   

- Föld napi program                                               3.810.-   

- Falunap                                                                 9.188.-   

- Vízre Szajol                                                        81.055.-   

- Kenyérsütés                                                          5.050.-  

- nyári tábor                                                          66.791.-   

- citera oktatás                                                      32.000.-  

- Gyerek játékok                                                  11.025.-   

- Szilveszteri rendezvény jogdíj                             6.956.-  

- Nyomtatvány, irodaszer                                    22.970.-   

- Postaköltség                                                          3.560.-

- Bankköltség                                                        43.245.- 

- Egyéb egyesületi ktg.-ek:                                   11.500.-   

( közjegyzői díj, EVS továbbképzés)

KIADÁS ÖSSZESEN:                                      3.470.032.-

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2016. évben 170.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra, Vízre Szajol rendezvényre. 

Pályázati úton nyert támogatások:

2016-HU02-Ka105-001800

2.885.722.-

2015-2-HU02-KA105-000940

-194.875.-

Összesen:

2.690.847.-

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.- Ft

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2009. december 31-re 25 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2016. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

1. 2016. február 6-án harmadik alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára. A rendezvényünk vendégeink voltak a „Szolnoki Pacsirták” (férfi kórus) és a törökszentmiklósi Vadrózsák citerazenekar.

2. 2016. május 28-án Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Szolnoki extrém és sport egyesület táncbemutatója), óriás légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, és cserkészjátékok színesítették a napot.

3. 2015. július végén két új EVS ökéntes érkezett hozzánk: Lisa Albrecht Németországból és Glorimar Aracellis Coquies Borrego Spanyolországból. Ők 2016. márciusáig segíttették az egyesület munkáját. (Gyermek és ifjúsági szabadidős programok szervezése: vetélkedők, tankör, kézműves foglalkozások, „English Caffee, saját kultúra, ország bemutatása, bábozás magyarul és angolul). Lisa több dekorációt is készített: az aluljáróban festette meg Szajol nevezetességeit illetve a könyvtár helyiségét díszítette ki rajzával. Július-augusztus hónapban egy új önkéntes lány, Ronja érekezett hozzánk. (Lisa megüresedett helyére). Nagy segítséget jelentett a nyári rendezvényeink megvalósításában. Júliusban angol tábort szerveztünk, ahol egy előző önkéntesünk Tabea Gromzig vállalta a szakmai programok összeállítását. Az angol nyelvet kémiai kísérletek bemutatásával prezentálta, amit a résztvevő gyerekek nagy érdeklődéssel kísértek figyelemmel.

4. 2016 július 23-án a Vízre Szajol községi rendezvényén gyermekprogramokat szerveztünk. (íjász bemutató, ügyességi versenyek, kézműves foglalkozás, népi játékok)

5. 2016. augusztus 19-én a hagyományőrző kenyérsütésen vettünk részt. A kemencében sült kenyeret Varga János készítette, a mi segítségünkkel. A kenyérsütés a községi augusztus huszadikai programhoz kapcsolódott. Az elkészült kenyereket kihűlés után felszeleteltük és egy részüket közösen zsírral vajjal és lekvárral megkentünk és felszolgáltuk a Tókerülő kupán résztvevőknek.

 

6. 2016. októberében két új olasz önkéntes érkezett: Elisabetta Saltori és Darwish Mogeeb. Az ő feladatuk elsősorban EVS-t népszerűsítő programok szervezése helyben és más településeken, illetve szabadidős és kulturális programok szervezése gyermekeknek és fiataloknak.

7.2016. december 10-én nyolcórás vetélkedőt szerveztünk fiataloknak-fiatalokkal. Érdekes ügyességi és sport feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevő csapatok. (3 csapat, 40 fő) A program végén a szolnoki extrém sport és break táncosok adtak elő nagy sikerű tánc bemutatót.

8. 2016-ben harmadik alkalommal csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek”, „Magyarország legszebb konyhakertje” program sorozathoz. A településen hét kert nevezett, azonban az értékelést lehetetlené tette a nyári jégeső, ami jelentős károkat okozott a kiskertekben.

2016-ban három pályázatot nyújtottunk be. Mindhárom nyert az alábbi összegekben.

-Európai Önkéntes Szolgálat: 3.674.005.- Ft

- Nyárköszöntő Gyermeknap: 90.000.- Ft

- Vízre Szajol: 80.000.- Ft

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából, valamint a honlapunkon- Facebook oldalunkon értesülhet a lakosság.

 Szajol, 2017.05.17.

Makainé Tóth Erzsébet

elnök