Roberta bemutatkozik / introducing

roberta portreMy name is Roberta Maglie. I was born in Brindisi, a town in the South Italy, and I am 23 years old. I have attended a Human Sciences High School in my region and after that, I moved to the North to study at the University of Milan, where I attended the faculty of Cultural Heritage (in Italian is: ’’Beni Culturali”), and I specialized in Library Science, which has also constituted the topic of my final thesis. My final thesis is about the history of the library in my home town, Latiano. The library is the place where my mother worked and where I was grow up. I loved my studies because they have helped me understand culture and its elements –such as theatre, cinema, music and art. In fact, I love to watch theatrical plays, movies, listening to music at concerts or festivals and visiting museums.

 

I love to read books from when I was a child and this passion gave me a purpose: work in a library. I think books give your soul and mind an escape, you can live another life in another time, and it is also a possibility to know new things about everything you want. I would like to work in a library because I could recommend books to people who ask me an advice about that. In general, I would love to work in a cultural field, too.

 I play the guitar and ukulele, but I prefer ukulele because the sound is fun, and I can bring it with me everywhere. I love sports –they have a very important part in my life. I have played volleyball, I enjoy going to the swimming pool and running, I play table tennis and football. I like travelling, exploring new places and meeting new people so much. I travelled around Europe in the summer 2016 thanks to the program ’’Interrail”. I went to Berlin, Hamburg, Ribe, Holmstrup, Odense (three town in Denmark), Rotterdam, Amsterdam, Paris and Basilea. I travelled for 21 days with just one big bag on my shoulders and only by train. I would like to do again the Interrail in the North Europe. I would love to travel again and again.

My dream was to live abroad and now I am living my dream: I am very glad to be an EVS volunteer  in Szajol. I know it will be an important and exciting experience. When I go back to Italy after this period in Hungary, I will restart my studies about cultural things, and I would like to live for study or for work abroad again.

 

A nevem Roberta Maglie, 23 éves vagyok. Brindisiben születtem egy dél-olaszországi városban. Ide jártam középiskolába is, ahol humán tudományokat tanultam. Ezután felköltöztem Észak-Olaszországba, mert a Milánói Egyetemre kerültem, ahol a kulturális örökség fakultációt vettem fel. Ezen belül a könyvtártudományra szakosodtam, s ez képezte a szakdolgozatom alapját is, melyben szülővárosom, Latiano könyvtárának történetét dolgoztam fel. A könyvtár az a hely, ahol az édesanyám dolgozott és ahol én felnőttem. Szerettem a tanulmányaimat, mert segítettek megérteni a kultúrát és annak elemeit, úgy mint a színházat, a mozit, a zenét és a művészetet. Valóban nagyon szeretek színházba, moziba, koncertekre és fesztiválokra járni, valamint múzeumokat látogatni.

Gyermekkorom óta imádok olvasni, s ez adta célomat is, hogy könyvtárban dolgozzam. Úgy hiszem, a könyvek által lelkünk és elménk felszabadul, más időben más életet élhetünk és természetesen az olvasás lehetőséget ad arra is, hogy új dolgokat tudjunk meg. Szeretnék könyvtárban dolgozni, mert könyveket ajánlhatok az érdeklődőknek, de általában véve is szeretnék kulturális területen dolgozni.

Gitározok és ukulelézek, de az ukulelét jobban szeretem, mert mókás a hangja és mindenhová magammal vihetem. Imádom a sportokat, életem fontos részét képezik. Röplabdáztam, úsztam, futottam, asztaliteniszeztem és futballoztam. Nagyon szeretek utazni, új helyeket felfedezni és új emberekkel találkozni! 2016 nyarán az „Interrail” program segítségével beutaztam Európát, így eljutottam Berlinbe, Hamburgba, Ribe-be, Holmstrupba, Odensebe (3 dán város), Rotterdamba, Amsterdamba, Párizsba és Bázelbe. 21 napig utaztam mindössze egy nagy táskával a vállamon és kizárólag vonaton. Jó lenne Észak-Európát is beutazni az „Interrail”-lel! Szeretnék újra és újra utazni!

Az volt az álmom, hogy külföldön éljek és most az álmomat élem: nagyon örülök, hogy EVS önkéntes lehetek Szajolban! Tudom, hogy ez fontos tapasztalat és izgalmas élmény lesz számomra. Amikor a magyarországi periódus után visszatérek Olaszországba, újból a kultúráról fogok tanulni, majd ismét külföldre szeretnék menni tanulni vagy dolgozni.