Hivatalos

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2019. évi tevékenységről

Éves beszámoló letöltése  pdf-icon
 Kiegészítő melléklet letöltése  pdf-icon

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 40.335 Ft- ot kapott , amit tartalékba tettünk.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                           100.000 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:             1.067.584 Ft

- Önkormányzati támogatás:                            90.000 Ft

- Szja 1%:                                                            40.335 Ft

- Bevételszerző tevékenységből:                    4.642.621 Ft (TOP, EFOP,MOL)  

- Kerekítési különbözet:                                         437 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                             5.940.977 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                   160.231 Ft   

 

- CSSP-NEPZENE-2018-0182                         138.000 Ft    (oktatási díj, húr)

-2017---HU01-KA105-046832                      2.919.822 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                                  ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

   ktg.-e, kult.programok, posta,      foglalkozásokra kellék)

 

- TOP-5.3.1-16JN-2017-00008                          821.494 Ft    

- EFOP                                                                 69.612 Ft

- NEA-KK-19-EG-0419                                    259.739 Ft

- Malacvágás                                                        24.330 Ft

- Őszköszöntő gyermeknap                                 17.022 Ft

- Vándorló bográcsok                                          31.750 Ft

- Márton napi rendezvény                                    23.579 Ft

- Egészséges életmód rendezvény                       10.447 Ft

- Adventi rendezvény                                          69.546 Ft    

- Foglalkozások ktg.-e                                         66.730 Ft

- Nyomtatvány, irodaszer                                      7.920 Ft

- Könyv                                                                  5.600 Ft

- terembérlet                                                         14.500 Ft

- kiküldetési díj                                                      2.900 Ft

- posta ktg.                                                           15.345 Ft

- közjegyzői díj                                                      7.350 Ft

- Domain, EPER reg.                                             5.500 Ft

- Megbízási díj+ járulékok                                 477.879 Ft             

- Bankköltség                                                       40.738 Ft   

KIADÁS ÖSSZESEN:                                 5.190.034 Ft

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2019. évben 90.000  Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

NEA-KK-19-EG-0419

200.000.-

2017-3-HU01-KA105-046832

867.584.-

Összesen:

1.067.584.-

 

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 

                        a,Szajol község közösségeinek segítése, közösségfejlesztés.

                        b) Gyermek, fiatal és ifjúságfelnőtt és nyugdíja korosztályok számára szabadidős, kulturális és

                            sporttevékenységek elősegítése, szervezése.

                        c) Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, bemutatásuk mások

                            számára helyben, más településeken és határon túl.

                        d) Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése szemléletformálás.

                        e) Hátrányos helyzetű társadalmi rétege tartalmas közösségi életének segítése.

                        f) Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése.

 

 

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2019. december 31-re  20 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

 

 2019. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

2019. február 23-án hatodik alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket kora este a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára –ingyenesen. Az eseményen ebben az évben is fellépett a Tinóka Citera zenekar, napközben és este egy rövid előadás és utána közös zenélés éneklés formájában

2019. április 18-án hagyományőrző Húsvéti programot szerveztünk. Kézműveskedtünk, báboztunk és zenéltünk is a résztvevő kicsikkel és nagyokkal.

2019-ben ötödik alkalommal csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek” Magyarország program sorozathoz. A településen 6 kert nevezett.

2019. május 25-án Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Egyebek között óriás légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, gólyalábas bohócok műsora, cirkuszi akadálypálya és az óvódások programja színesítette a napot. Ebben az évben is színes, pöttyös labdát adtunk ajándékba minden gyermeknek. Minden program ingyenes volt a résztvevők számára. A programot támogatta Szajol Község Önkormányzata, valamint az EFOP pályázat.  

2019. május 30-án a 10 hónapos EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) programunkat lezártuk. Megköszöntük Venla Kataja és Tanja Munnukka munkáját.

2019.06.06-án az anyatejes világnapon gyermekprogramot szerveztünk.

2019. szeptember 28-án a Vándorló Bográcsok hagyományőrző programon vett részt az egyesületünk Tiszapüspökiben. A tartalmas programok között fellépett a Szajoli daloskör és a Tinóka Citerazenekar. A birkafőző versenyben III. helyezést értünk el, illetve a Legszebb Udvarház címet szereztük meg.

 2019. június 29-én a Falunapon közösen vettünk részt és főztünk. A rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat. A jó programon kívül a finoman elkészített ebédnek is köszönhető volt. Az ebéddel beneveztünk a főző versenyre. A versenyen II. helyezést ért el a csapatunk.??

2019.augusztus 16-án A Tinóka Citerazenekar egy „szajoli Kedvencek” népzenei összeállítással nyitotta meg a Testvértelepülésünk Kászon fotókiállítást, amely 100 év képeit gyűjtötte össze egy bemutatóra.

2019.augusztus 17: Filharmónia koncert a Katolikus templomban.

2019. augusztus 19. Hagyományőrző kenyérsütés a Faluházban. A kemencében frissen sütött kenyeret a „Tó kerülő túra” résztvevőinek osztottuk ki. Gyermekprogramok: népi játékok, fa körhinta, kézműves foglalkozás. A Tinóka Citerazenekar délután szajoli kedvencek népdal összeállítással szórakoztatta a résztvevőket

2019. augusztus 31-én az egyesület által szervezett zempléni (Erdőbénye) kiránduláson a Tinóka citerazenekar és a szajoli daloskör a szombat estét egy jó hangulatú vidám népdalénekléssel, zenéléssel töltötte nagy örömére szolgálva ezzel az ott tartózkodó vendégeknek is.

2019. október 5-én Őszköszöntő gyermeknap címmel szerveztünk programot a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. További programok:öko játékok, arcfestés, lufihajtogatás, bohócparádé, citera iskola,kreatív és kézműves foglalkozás tiniknek,„félpénzes vásár” gyermekeknek – táncház.

2019. október 25-én részt vettünk a helyi Vörös Kereszt által szervezett egészségügyi vetélkedőn.

2019.november 9-én hagyományőrző Márton napi rendezvényt szerveztünk (kézműveskedés, táncház, citera iskola, öko játékok)

2019. november 26-27: egészségügyi témájú foglalkozás ovisoknak, mind a négy óvodai csoport számára. 

2019. november 30-n a Tinóka citerazenekar közösen a szolnoki Szakajtó citerazenekarral részt vett a XII. Itt-Honi Népzenei és Néptánctalálkozón Szolnokon az Aba-Novák Művelődési Házban.

2019. december 07-én. Hagyományőrző adventi rendezvényt szerveztünk kicsiknek és nagyoknak.

 

2019-ben 3 db pályázatból valósultak meg a programjaink:

-         Szajol Község Önkormányzata: 90.000.- Ft (gyermeknap)

-         TOP-5.3.1-JN1 -2017-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése

-         NEA működési támogatás

 

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatból megvalósult programjaink:

2019.02.14. : „Közösségi élet előadás”

2019.04.08.: „Fórum szervezése”

2019.08.18-20: települési nagyrendezvény szervezése (kenyérsütés, filharmónia koncert, gyermekprogramok, települési értéktár táblák, emléktáblák

2019.11.09.: „Közösségi találkozó szervezése”: hagyományőrző Márton nap

2019.12.07.: „Adventre hangolva” című rendezvény.

(A pályázati összegből fizettük ki  3 db értéktár táblát, 2 db emléktáblát. – grafikai munka, nyomdai előállítás költsége)

 

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából illetve a Facebook oldalunkról értesülhet a lakosság.

 

 

Éves Beszámoló és közhasznúsági jelentés

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2018. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Éves beszámoló letöltése

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 18.317 Ft- ot kapott , amit kézműves foglalkozásra használtunk fel.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                              145.500 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:                 4.692.598 Ft

- Önkormányzati támogatás                                 90.000 Ft

- Szja 1%:                                                           18.317 Ft

- Kerekítési különbözet                                          785 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                         4.947.200 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                   105.955 Ft    (labda, lufi, csoki, népi játszóház)

 

- 2017-1-HU01-KA105-035265                     2.460.240 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                                                                ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                                                                fontöltés, foglalkozásokra kellék.

                                                                                                megbízási díj)

-2017---HU01-KA105-046832                      1.408.621 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                    ktg.-e, kult.programok, posta,     foglalkozásokra kellék)

- Nyomtatvány, irodaszer                                      22.400.-   

 

- Bankköltség                                                         36.371.-   

 

 

KIADÁS ÖSSZESEN:                                         4.033.587.-

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2018. évben 90.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

2017-3-HU01-KA105-046832

3.373.124.-

2017-1-HU01-KA105-035265

770.474.-

CSSP-NEPZENE-2018-0182

549.000.-

Összesen:

4.692.598.-

 6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.-Ft

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

 

 A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2018. december 31-re 17 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2018. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

1. 2018.02.03-án Hagyományőrző malacvágást szerveztünk. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára. A rendezvényen a Szajoli Népdalkör valamint a citera együttes lépett fel.

2018 április 14 -én Besenyszögön , az "Alföldi sertés étkek mustrája" című főzőverseny és Hagyományőrző kulturális kavalkád rendezvényen vett részt a népdalkör és Tinóka citera együttes.

2. 2018. május 12-én részt vettünk a Tiszatenyőn megrendezett Vándorló Bográcsok találkozóján, ahol a daloskör és a citera zenekar is fellépett. Egyesületünk 1. helyezést ért el a sütemények kategóriában (hagyományőrző hájas tészta készítésével).

3. 2018. május 26-án Nyárköszöntő program keretében gyermeknapot szerveztünk a Sportpályán. A program ingyenes volt és körülbelül 180 gyermek vett részt rajta. Légvár, kézműves foglalkozás, népi játékok , arcfestés volt a programok között.

4. 2018. május 28-án fejeződött be az „ Adj, hogy több lehess!”   2017-1-HU01-KA105-035265  

 azonosító számú EVS projektünk. Nicola Marangon és Maglie Roberta 9 hónapos önkéntes szolgálatot töltött a településen. Programjaik színesítették az egyesületünk és a település életét. (gitározás, bábozás, olasz és angol tankörök, kézműveskedés) A fiatalok több civil szervezet rendezvényén felléptek Szajolban, Tiszatenyőn és Szolnokon.

5. 2018.augusztus 1-jén két újabb önkéntes kezdte meg tevékenységét a településen.Venla Kataja és Tanja Munukka Finnországból érkeztek. Feladataik: gyermek és ifjúsági programok szervezése, olasz és angol nyelvű tankörök gyermekeknek és felnőtteknek, maratoni vetélkedő, EVS népszerűsítése a településen és a megyében. Augusztusban nyelvi tábort szerveztünk hátrányos helyzetű gyermekek részére.

6. 2018-ben is csatlakoztunk a Legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje programsorozathoz.  

2018 október 5 én a szajoli népdalkör és Tinóka citera együttes előadást tartott az "Idősek napja" rendezvényen a szajoli sportcsarnokban.

 7. 2018. október és november hónapjaiban ismét csatlakoztunk az „Egészségügyi Hónap”-hoz, mely településünkön - szinte hagyományként - az „Egészségügyi Hónap” programsorozat ideje. A programjait főszervezőként a Közösségi Ház és Könyvtár, illetve a  Vöröskereszt helyi szervezete bonyolítja le, melynek szervezésében, lebonyolításában ebben az évben is Egyesületünk segédkezett. (Egészségügyi vetélkedőket szerveztünk az alsó és felső tagozatos iskolás gyermekek számára és az óvodás korú gyermekeknek. Rajzpályázatot hirdettünk az egészség témakörében.)

 8. 2018-ben két hagyományőrző kulturális rendezvényt szerveztünk, hagyományápolás céllal: áprilisban a húsvéti, és decemberben az adventi programot. (kézműves foglalkozás, bábozás, népdalkör és citerások műsora)

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából, a web lapunkról, a Facebook oldalunkról értesülhet a lakosság.

 2018. évben 2 db pályázatot adtunk be, melyből mindkettő nyert. (Nyárköszöntő Gyermeknap, Csoóri Sándor Alap- Zenél a falu)

A 2018. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést a Harmónia SZKKE közgyűlése 2019. május 29-én fogadta el.

2019.05.29.

Kerékjártó Tibor elnök

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2017. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

Éves Beszámolóó és Közhasznúsági jelentés letölthető

Aláírt Éves Beszámoló szöveges melléklete letölthető.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 14.720 Ft- ot kapott , amit ……. használtunk fel.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                       73.500 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:        4.064.516 Ft

- Önkormányzati támogatás                        90.000 Ft

- Szja 1%:                                                  14.720 Ft

- Kerekítési különbözet                                 239 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                4.242.975 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                 147.124 Ft    (labda, népi fajáték bérleti díj.,jogdíj)

- 2017-1-HU01-KA105-035265                    1.168.822 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                                                                ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                                                                fontöltés, foglalkozásokra kellék.

                                                                                                megbízási díj)

-2016-HU02-Ka105-001800                         2.707.907 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

  ktg.-e, kult.programok, posta,     foglalkozásokra kellék)

- Kiküldetési,képzési díj                                       32.960.- 

Hagyományőrző malacvágás                                12.000.-

- Falunap                                                              17.080.-  

- Szilveszteri rendezvény jogdíj                             9.077.-

- Nyomtatvány, irodaszer                                      3.230.-

- Bankköltség                                                      41.973.- 

- Egyéb egyesületi ktg.-ek:                                 37.820.-    ( közjegyzői díj, okirat szerkesztés)

- Egyesületi rendezvények ktg.-e:                      23.744.-   

- MOL pályázat:                                                 345.088.-    (facsemeték)

KIADÁS ÖSSZESEN:                                          4.546.825.-

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2017. évben 90.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

2016-HU02-Ka105-001800

727.951.-

2017-1-HU01-KA105-035265

2.990.065.-

MOL pályázat

346.500.-

Összesen:

4.064.516.-

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2009. december 31-re 25 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2017. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

 1. 2017.02.06-án Hagyományőrző malacvágást szerveztünk. Szöllősi József pogármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára. A rendezvényen a Szajoli Népdalkör valamint a citera együttes lépett fel.
 2. 2017. május 27-én Nyárköszöntő program keretében gyermeknapot szerveztünk a Sportpályán. A program ingyenes volt és körülbelül 200 gyermek vett részt rajta. Légvár, kézműves foglalkozás, népi játékok , arcfestés volt a programok között.
 3. 2017. június 30-án fejeződött be a     Nyiss! Önmagad és Európa felé című, 2016-2-HU02-KA105-001800 azonosító számú EVS projektünk. Mogeeb Darwish és Elisabeth Saltori 9 hónapos önkéntes szolgálatot töltött a településen. Programjaik színesítették az egyesületünk és a település életét. (gitározás, bábozás, olasz és angol tankörök, kézműveskedés) A fiatalok több civil szervezet rendezvényén felléptek Szajolban, Tiszapüspökiben és Szolnokon.
 4. Két alkalommal tavasszal és ősszel a MOL által adományozott összegből fákat telepítettünk a település különböző részein. Pl: régi piac területe, református templom melletti részen.
 5. 2017. szeptember 1-jén két újabb önkéntes kezdte meg tevékenységét a településen. Nicola Marangon és Roberta Maglie szintén Olaszországból érkeztek. Feladataik: gyermek és ifjúsági programok szervezése, olasz és angol nyelvű tankörök gyermekeknek és felnőtteknek, maratoni vetélkedő, EVS népszerűsítése a településen és a megyében.
 6. 2017-ben is csatlakoztunk a Legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje programsorozathoz.  
 7. 2017. október és november hónapjaiban ismét csatlakoztunk az „Egészségügyi Hónap”-hoz, mely településünkön - szinte hagyományként - az „Egészségügyi Hónap” programsorozat ideje. A programjait főszervezőként a Közösségi Ház és Könyvtár, illetve a  Vöröskereszt helyi szervezete bonyolítja le, melynek szervezésében, lebonyolításában ebben az évben is Egyesületünk segédkezett. (Egészségügyi vetélkedőket szerveztünk az alsó és felső tagozatos iskolás gyermekek számára és az óvodás korú gyermekeknek. Rajzpályázatot hirdettünk az egészség témakörében.)
 8. 2017-ben két hagyományőrző kulturális rendezvényt szerveztünk, hagyományápolás céllal: áprilisban a húsvéti, és decemberben az adventi programot. (kézműves foglalkozás, bábozás, népdalkör és citerások műsora)
 9. Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából értesülhet a lakosság.

2016 éves beszámoló

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2016. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

Szkennelt eredeti változat 2016 éves beszámoló

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 19.823 Ft- ot kapott , amit ……. használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                         184.000 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:            2.690.847 Ft

- Önkormányzati támogatás                          170.000 Ft

- Adomány                                                     150.000 Ft

- Jóváírt bankkamat:                                                 7 Ft

- Szja 1%:                                                     19.823 Ft

- Kerekítési különbözet                                    135 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                   3.214.812 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                 140.615 Ft   

(kézműves fogl.anyagktg., légvár, élelmiszer, előad.műv., jogdíj)

- 2015-2-HU02-KA105-000940                       290.882Ft    (önkéntesek szállás ktg.)

- 2014-3-HU02-KA105-000478                    1.735.201 Ft

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés ktg.-e, kult.programok, posta, telefontöltés, foglalkozásokra kellék)

-2016-HU02-Ka105-001800                            963.874 Ft   

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés ktg.-e, kult.programok, posta,     foglalkozásokra kellék)

- Hortobágyi kirándulás                                      31.930.-    (szgj. bérlés)

- Kiküldetési díj                                                    10.380.-   

- Föld napi program                                               3.810.-   

- Falunap                                                                 9.188.-   

- Vízre Szajol                                                        81.055.-   

- Kenyérsütés                                                          5.050.-  

- nyári tábor                                                          66.791.-   

- citera oktatás                                                      32.000.-  

- Gyerek játékok                                                  11.025.-   

- Szilveszteri rendezvény jogdíj                             6.956.-  

- Nyomtatvány, irodaszer                                    22.970.-   

- Postaköltség                                                          3.560.-

- Bankköltség                                                        43.245.- 

- Egyéb egyesületi ktg.-ek:                                   11.500.-   

( közjegyzői díj, EVS továbbképzés)

KIADÁS ÖSSZESEN:                                      3.470.032.-

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2016. évben 170.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra, Vízre Szajol rendezvényre. 

Pályázati úton nyert támogatások:

2016-HU02-Ka105-001800

2.885.722.-

2015-2-HU02-KA105-000940

-194.875.-

Összesen:

2.690.847.-

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.- Ft

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2009. december 31-re 25 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2016. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

1. 2016. február 6-án harmadik alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára. A rendezvényünk vendégeink voltak a „Szolnoki Pacsirták” (férfi kórus) és a törökszentmiklósi Vadrózsák citerazenekar.

2. 2016. május 28-án Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Szolnoki extrém és sport egyesület táncbemutatója), óriás légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, és cserkészjátékok színesítették a napot.

3. 2015. július végén két új EVS ökéntes érkezett hozzánk: Lisa Albrecht Németországból és Glorimar Aracellis Coquies Borrego Spanyolországból. Ők 2016. márciusáig segíttették az egyesület munkáját. (Gyermek és ifjúsági szabadidős programok szervezése: vetélkedők, tankör, kézműves foglalkozások, „English Caffee, saját kultúra, ország bemutatása, bábozás magyarul és angolul). Lisa több dekorációt is készített: az aluljáróban festette meg Szajol nevezetességeit illetve a könyvtár helyiségét díszítette ki rajzával. Július-augusztus hónapban egy új önkéntes lány, Ronja érekezett hozzánk. (Lisa megüresedett helyére). Nagy segítséget jelentett a nyári rendezvényeink megvalósításában. Júliusban angol tábort szerveztünk, ahol egy előző önkéntesünk Tabea Gromzig vállalta a szakmai programok összeállítását. Az angol nyelvet kémiai kísérletek bemutatásával prezentálta, amit a résztvevő gyerekek nagy érdeklődéssel kísértek figyelemmel.

4. 2016 július 23-án a Vízre Szajol községi rendezvényén gyermekprogramokat szerveztünk. (íjász bemutató, ügyességi versenyek, kézműves foglalkozás, népi játékok)

5. 2016. augusztus 19-én a hagyományőrző kenyérsütésen vettünk részt. A kemencében sült kenyeret Varga János készítette, a mi segítségünkkel. A kenyérsütés a községi augusztus huszadikai programhoz kapcsolódott. Az elkészült kenyereket kihűlés után felszeleteltük és egy részüket közösen zsírral vajjal és lekvárral megkentünk és felszolgáltuk a Tókerülő kupán résztvevőknek.

 

6. 2016. októberében két új olasz önkéntes érkezett: Elisabetta Saltori és Darwish Mogeeb. Az ő feladatuk elsősorban EVS-t népszerűsítő programok szervezése helyben és más településeken, illetve szabadidős és kulturális programok szervezése gyermekeknek és fiataloknak.

7.2016. december 10-én nyolcórás vetélkedőt szerveztünk fiataloknak-fiatalokkal. Érdekes ügyességi és sport feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevő csapatok. (3 csapat, 40 fő) A program végén a szolnoki extrém sport és break táncosok adtak elő nagy sikerű tánc bemutatót.

8. 2016-ben harmadik alkalommal csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek”, „Magyarország legszebb konyhakertje” program sorozathoz. A településen hét kert nevezett, azonban az értékelést lehetetlené tette a nyári jégeső, ami jelentős károkat okozott a kiskertekben.

2016-ban három pályázatot nyújtottunk be. Mindhárom nyert az alábbi összegekben.

-Európai Önkéntes Szolgálat: 3.674.005.- Ft

- Nyárköszöntő Gyermeknap: 90.000.- Ft

- Vízre Szajol: 80.000.- Ft

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából, valamint a honlapunkon- Facebook oldalunkon értesülhet a lakosság.

 Szajol, 2017.05.17.

Makainé Tóth Erzsébet

elnök

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2014. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

PDF formátumban innen letölthető.

 1. a számviteli beszámolót,
 2. a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 29.824 Ft- ot kapott , amit az egyesületi kirándulás megszervezésére használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

 

- Egyesületi tagdíj:   103.500 Ft
 - Pályázati úton elnyert támogatás:  1.260.594 Ft
 - Önkormányzati támogatás 130.000 Ft
 - Adomány
  174.000 Ft
- Jóváírt bankkamat:   1.273 Ft
- Szja 1%: 29.824 Ft
- Kerekítési különbözet 6 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1.699.197 Ft

                              

Kiadások:

- Cserkész program:         4.810 Ft    (burgonya, kenyér, szörp)

- Gyermeknap:               85.000 Ft    (íjászoktatás, légvár)

- Személyszállítási díj    20.000.-    (Együtt-Egymásért)

- HU-21-85-2012-R3 „With active youngs in Szajol

                               1.597.078 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                     ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                     ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                    fontöltés, foglalkozásokra kellék)

- HU-21-33-2013-R1 „Youth People can connect us :

                              1.398.025 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                   ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                   ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                   fontöltés, foglalkozásokra kellék)

- Egyesületi kirándulás 33.439 Ft    (Belépő, útiktg., autó bérlés)

- Egészségnap             29.999 Ft    (Együtt-Egymásért - étel)

- Karácsonyi kézműves rendezvény  4.880.-    (díszek, szalagok, hóspray…)

- Közgyűlés, szilveszter   32.219.-    (étel)

- Nyomtatvány, irodaszer 25.566.-   

- HP multifunkcionális készülék beszerzése    15.999.-   

- Postaköltség                                               12.545.-   

- Bankköltség                                                25.342.-   

- Egyéb egyesületi ktg.-ek:                           12.050 Ft

                                                 ( tárhely bizt., utazási ktg., pályázati

                                                   díj, telefontöltés)

 

4.Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2014. évben 130.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól. 80.000 Ft támogatást az Egyesületünk által szervezett gyermeknap szervezésére fordítottunk. 50.000 Ft támogatást az Együtt egymásért klubbal közösen szervezett kirándulás és az egészségügyi hónapban szervezett ételkóstoló lebonyolításához nyújtotta az Önkormányzat.

 

Pályázati úton nyert támogatások:

HU-21-33-2013-R1 „Youth People can connect us”

408.033.-

HU-21-48-2012-R2 „ Fiatalok egymásért”

517.631.-

HU-21-85-2012-R3 „With active youngs in Szajol

334.930.-

Összesen:

1.260.594.-

 

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.- Ft

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet. 2014-ben a taglétszámunk 21 fő volt.

 

2014. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

 2014. február 15-én első alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr és Boldog István országgyűlési képviselő úr 2 malacot ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községük lakói számára.

2014. április 18-án hatórás vetélkedőt szerveztünk fiataloknak-fiatalokkal. Érdekes ügyességi és sport feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevő csapatok. (résztvevők száma kb 40 fiatal)

2014. május 2-án a Közösségi Ház által meghirdetett Labda Nap szervezésében és lebonyolításában vettünk részt. A program helyszíne a Szent István Király út volt. Ez volt az első ilyen jellegű szabadtéri rendezvényünk. Ezen az alkalmon az intézmény eszközeit használva (szabadtéri mobil kosárlabda palánk, csocsó, ping-pong) különböző ügyességi és sport játékokat próbálhattak ki a résztvevők.

2014. május 24-én Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Színházi előadás (Vigyázat vadnyugat), légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, és cserkészjátékok színesítették a napot. A Besenyszögi hagyományőrző egyesület tagjai különböző érdekes tevékenységekbe vonták be a gyermekeket: jurtaépítés, íjászat, lepénysütés, tűzgyújtás kovakővel. (résztvevők száma kb 200 fő)

2014. június 30-ig két EVS önkéntes segítette a gyermek és ifjúsági szabadidős programok szervezését. (vetélkedők, tankör, szalagtorna, kézműves foglalkozások) Márta és Rafaela az itt töltött egy év alatt megtalálta a helyét a településen, mindketten nagyon sokat változtak és fejlődtek. (magyar és angol nyelvtudás, kommunikációs és együttműködési készség, empátia) Sok barátot szereztek, gyermekek, fiatalok és idősebbek körében is. Tapasztalataink szerint ezek a kapcsolatok a projekt végén sem fejeződnek be, így hozzájárulhatnak a helyi fiatalok személyes fejlődéséhez is. (nyelvtanulás, készség és kompetencia fejlődés)

2014.06.23-06.27. között „Indián” tábort szerveztünk gyermekek számára. (íjászat, számháború, kézműveskedes)    

2014.december 30-án Bejgli sétára hívtuk a tagjainkat és a község lakóit. A hideg időjárás ellenére végigsétáltunk a településen, és ezt követően egy kis év végi beszélgetéssel, tervezgetéssel zártuk a napot.

2014.december 31-én első alkalommal szerveztünk „cserkész – szilvesztert”. A családias hangulatú rendezvényen a cserkészgyermekek, szüleik valamint az egyesület tagjai vettek részt.    

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel partneri együttműködéssel 2-2 főt tudtunk foglalkoztatni a kulturális közfoglalkoztatás keretében 2013.11.01-től 2014.04.30- ig és 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig. Munkájukkal segítették az egyesület éves programjainak megvalósítását, valamint a Közösségi Ház és Könyvtár szakmai munkáját.

2014. évben 4 pályázatot adtunk be, melyekből 2 nyert.

Szajol, 2015. május 11.

Makainé Tóth Erzsébet

elnök

További cikkeink...