Hivatalos

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2020. évi tevékenységről

Éves beszámoló letöltése  pdf-icon
 Kiegészítő melléklet letöltése  pdf-icon

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 121.094 Ft- ot kapott , amit Regélő naptár és évkönyv, valamint pólónyomtatásra használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                              136.500 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:                 1.885.000 Ft

- Szja 1%:                                                         121.094 Ft

- Bevételszerző tevékenységből:                  1.600.000 Ft(TOP) 

- Kerekítési különbözet:                                        400 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                        3.742.994 Ft

Kiadások:

- TOP-5.3.1-16JN-2017-00008                         875.603 Ft    

- Malacvágás                                                        32.795 Ft

- Noszvaj kirándulás                                          148.000 Ft

- Foglalkozások ktg.-e                                        43.175 Ft

- Nyomtatvány, irodaszer, eszközök                    37.309 Ft

- Könyv                                                              114.000 Ft

- Pólónyomtatás                                                   77.500 Ft

- Jelvények                                                           27.940 Ft

- Értéktár tábla                                                     22.225 Ft   

- posta ktg.                                                          15.255 Ft

- közjegyzői díj                                                      8.700 Ft

- Könyvelési díj                                                  120.000 Ft

- Domain, EPER reg.                                               5.500 Ft

- Megbízási díj+ járulékok                                 463.360 Ft             

- Bankköltség                                                      26.356 Ft   

KIADÁS ÖSSZESEN:                                        2.017.718 Ft

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2020. évben Önkormányzati támogatásban nem részesült.

Pályázati úton nyert támogatások:

FCA-KP-1-2020/4-000010

1.885.000.-

Összesen:

1.885.000.-

 

6. A közhasznú szervezet vezetőtisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

A szervezet vezetői juttatásban nem részesültek.

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

                    a) Szajol község közösségeinek segítése, közösségfejlesztés.

                    b) Gyermek, fiatal és ifjúságfelnőtt és nyugdíja korosztályok számára szabadidős, kulturális és sporttevékenységek elősegítése, szervezése.

                    c) Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, bemutatásuk mások számára helyben, más településeken és határon túl.

                    d) Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése szemléletformálás.

                    e) Hátrányos helyzetű társadalmi rétege tartalmas közösségi életének segítése.

                    f) Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése.

 

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2020. december 31-re 24.főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

 

 

2020. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

Ez az év a Pandémia éve volt.

2020. 02.14. : A TOP-5.3.1-16-JN-2017-00008 pályázat keretében (A helyi identitás és kohézió erősítésére) előadást szerveztünk „Miért jó Szajolban élni?”címmel. A program közösségfejlesztő szakember (Bukor Irén) közreműködésével valósult meg. Résztvevők száma: 27 fő.

 

2020.02.22. : Hagyományőrző malacvágás a Faluházban. Összes résztvevő száma kb. 80 fő.

 

2020.08.21-29.: Családi programok a Faluházban: arcfestés, sárkányverő ügyességi játék, népi játékok körhinta, kézműves foglalkozás, Csimota zenekar koncertje, helytörténeti séták/táblák, koncert a református templomban. Résztvevők száma: 130-150 fő.

 

2020. 09. 16.:Kötetlen párbeszéd a TOP-5.3.1-16-JN-2017-00008 pályázat keretében.

Téma: pályázatban megvalósított programok, tervek, javaslatok. (12 fő).

 

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából értesülhet a lakosság.

 

2020. évben 2 db pályázatot adtunk be, melyből mindkettő támogatásra került.  Mind a kettő pályázat megvalósítása 2021-ben történik.

 

2021.05.27.

Kerékjártó Tibor sk.

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2019. évi tevékenységről

Éves beszámoló letöltése  pdf-icon
 Kiegészítő melléklet letöltése  pdf-icon

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 40.335 Ft- ot kapott , amit tartalékba tettünk.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                           100.000 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:             1.067.584 Ft

- Önkormányzati támogatás:                            90.000 Ft

- Szja 1%:                                                            40.335 Ft

- Bevételszerző tevékenységből:                    4.642.621 Ft (TOP, EFOP,MOL)  

- Kerekítési különbözet:                                         437 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                             5.940.977 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                   160.231 Ft   

 

- CSSP-NEPZENE-2018-0182                         138.000 Ft    (oktatási díj, húr)

-2017---HU01-KA105-046832                      2.919.822 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                                  ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

   ktg.-e, kult.programok, posta,      foglalkozásokra kellék)

 

- TOP-5.3.1-16JN-2017-00008                          821.494 Ft    

- EFOP                                                                 69.612 Ft

- NEA-KK-19-EG-0419                                    259.739 Ft

- Malacvágás                                                        24.330 Ft

- Őszköszöntő gyermeknap                                 17.022 Ft

- Vándorló bográcsok                                          31.750 Ft

- Márton napi rendezvény                                    23.579 Ft

- Egészséges életmód rendezvény                       10.447 Ft

- Adventi rendezvény                                          69.546 Ft    

- Foglalkozások ktg.-e                                         66.730 Ft

- Nyomtatvány, irodaszer                                      7.920 Ft

- Könyv                                                                  5.600 Ft

- terembérlet                                                         14.500 Ft

- kiküldetési díj                                                      2.900 Ft

- posta ktg.                                                           15.345 Ft

- közjegyzői díj                                                      7.350 Ft

- Domain, EPER reg.                                             5.500 Ft

- Megbízási díj+ járulékok                                 477.879 Ft             

- Bankköltség                                                       40.738 Ft   

KIADÁS ÖSSZESEN:                                 5.190.034 Ft

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2019. évben 90.000  Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

NEA-KK-19-EG-0419

200.000.-

2017-3-HU01-KA105-046832

867.584.-

Összesen:

1.067.584.-

 

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 

                        a,Szajol község közösségeinek segítése, közösségfejlesztés.

                        b) Gyermek, fiatal és ifjúságfelnőtt és nyugdíja korosztályok számára szabadidős, kulturális és

                            sporttevékenységek elősegítése, szervezése.

                        c) Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, bemutatásuk mások

                            számára helyben, más településeken és határon túl.

                        d) Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése szemléletformálás.

                        e) Hátrányos helyzetű társadalmi rétege tartalmas közösségi életének segítése.

                        f) Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése.

 

 

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2019. december 31-re  20 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

 

 2019. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

2019. február 23-án hatodik alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket kora este a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára –ingyenesen. Az eseményen ebben az évben is fellépett a Tinóka Citera zenekar, napközben és este egy rövid előadás és utána közös zenélés éneklés formájában

2019. április 18-án hagyományőrző Húsvéti programot szerveztünk. Kézműveskedtünk, báboztunk és zenéltünk is a résztvevő kicsikkel és nagyokkal.

2019-ben ötödik alkalommal csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek” Magyarország program sorozathoz. A településen 6 kert nevezett.

2019. május 25-án Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Egyebek között óriás légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, gólyalábas bohócok műsora, cirkuszi akadálypálya és az óvódások programja színesítette a napot. Ebben az évben is színes, pöttyös labdát adtunk ajándékba minden gyermeknek. Minden program ingyenes volt a résztvevők számára. A programot támogatta Szajol Község Önkormányzata, valamint az EFOP pályázat.  

2019. május 30-án a 10 hónapos EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) programunkat lezártuk. Megköszöntük Venla Kataja és Tanja Munnukka munkáját.

2019.06.06-án az anyatejes világnapon gyermekprogramot szerveztünk.

2019. szeptember 28-án a Vándorló Bográcsok hagyományőrző programon vett részt az egyesületünk Tiszapüspökiben. A tartalmas programok között fellépett a Szajoli daloskör és a Tinóka Citerazenekar. A birkafőző versenyben III. helyezést értünk el, illetve a Legszebb Udvarház címet szereztük meg.

 2019. június 29-én a Falunapon közösen vettünk részt és főztünk. A rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat. A jó programon kívül a finoman elkészített ebédnek is köszönhető volt. Az ebéddel beneveztünk a főző versenyre. A versenyen II. helyezést ért el a csapatunk.??

2019.augusztus 16-án A Tinóka Citerazenekar egy „szajoli Kedvencek” népzenei összeállítással nyitotta meg a Testvértelepülésünk Kászon fotókiállítást, amely 100 év képeit gyűjtötte össze egy bemutatóra.

2019.augusztus 17: Filharmónia koncert a Katolikus templomban.

2019. augusztus 19. Hagyományőrző kenyérsütés a Faluházban. A kemencében frissen sütött kenyeret a „Tó kerülő túra” résztvevőinek osztottuk ki. Gyermekprogramok: népi játékok, fa körhinta, kézműves foglalkozás. A Tinóka Citerazenekar délután szajoli kedvencek népdal összeállítással szórakoztatta a résztvevőket

2019. augusztus 31-én az egyesület által szervezett zempléni (Erdőbénye) kiránduláson a Tinóka citerazenekar és a szajoli daloskör a szombat estét egy jó hangulatú vidám népdalénekléssel, zenéléssel töltötte nagy örömére szolgálva ezzel az ott tartózkodó vendégeknek is.

2019. október 5-én Őszköszöntő gyermeknap címmel szerveztünk programot a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. További programok:öko játékok, arcfestés, lufihajtogatás, bohócparádé, citera iskola,kreatív és kézműves foglalkozás tiniknek,„félpénzes vásár” gyermekeknek – táncház.

2019. október 25-én részt vettünk a helyi Vörös Kereszt által szervezett egészségügyi vetélkedőn.

2019.november 9-én hagyományőrző Márton napi rendezvényt szerveztünk (kézműveskedés, táncház, citera iskola, öko játékok)

2019. november 26-27: egészségügyi témájú foglalkozás ovisoknak, mind a négy óvodai csoport számára. 

2019. november 30-n a Tinóka citerazenekar közösen a szolnoki Szakajtó citerazenekarral részt vett a XII. Itt-Honi Népzenei és Néptánctalálkozón Szolnokon az Aba-Novák Művelődési Házban.

2019. december 07-én. Hagyományőrző adventi rendezvényt szerveztünk kicsiknek és nagyoknak.

 

2019-ben 3 db pályázatból valósultak meg a programjaink:

-         Szajol Község Önkormányzata: 90.000.- Ft (gyermeknap)

-         TOP-5.3.1-JN1 -2017-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése

-         NEA működési támogatás

 

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatból megvalósult programjaink:

2019.02.14. : „Közösségi élet előadás”

2019.04.08.: „Fórum szervezése”

2019.08.18-20: települési nagyrendezvény szervezése (kenyérsütés, filharmónia koncert, gyermekprogramok, települési értéktár táblák, emléktáblák

2019.11.09.: „Közösségi találkozó szervezése”: hagyományőrző Márton nap

2019.12.07.: „Adventre hangolva” című rendezvény.

(A pályázati összegből fizettük ki  3 db értéktár táblát, 2 db emléktáblát. – grafikai munka, nyomdai előállítás költsége)

 

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából illetve a Facebook oldalunkról értesülhet a lakosság.

 

 

Éves Beszámoló és közhasznúsági jelentés

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2018. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Éves beszámoló letöltése

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 18.317 Ft- ot kapott , amit kézműves foglalkozásra használtunk fel.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                              145.500 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:                 4.692.598 Ft

- Önkormányzati támogatás                                 90.000 Ft

- Szja 1%:                                                           18.317 Ft

- Kerekítési különbözet                                          785 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                         4.947.200 Ft

 

Kiadások:

- Gyermeknap:                                                   105.955 Ft    (labda, lufi, csoki, népi játszóház)

 

- 2017-1-HU01-KA105-035265                     2.460.240 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                                                                                                ktg.-e, kult.programok, posta, tele-

                                                                                                fontöltés, foglalkozásokra kellék.

                                                                                                megbízási díj)

-2017---HU01-KA105-046832                      1.408.621 Ft    (önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

                                                                                               ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

                    ktg.-e, kult.programok, posta,     foglalkozásokra kellék)

- Nyomtatvány, irodaszer                                      22.400.-   

 

- Bankköltség                                                         36.371.-   

 

 

KIADÁS ÖSSZESEN:                                         4.033.587.-

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2018. évben 90.000 Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

2017-3-HU01-KA105-046832

3.373.124.-

2017-1-HU01-KA105-035265

770.474.-

CSSP-NEPZENE-2018-0182

549.000.-

Összesen:

4.692.598.-

 6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0.-Ft

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

 

 A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2018. december 31-re 17 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2018. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

1. 2018.02.03-án Hagyományőrző malacvágást szerveztünk. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket délután a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára. A rendezvényen a Szajoli Népdalkör valamint a citera együttes lépett fel.

2018 április 14 -én Besenyszögön , az "Alföldi sertés étkek mustrája" című főzőverseny és Hagyományőrző kulturális kavalkád rendezvényen vett részt a népdalkör és Tinóka citera együttes.

2. 2018. május 12-én részt vettünk a Tiszatenyőn megrendezett Vándorló Bográcsok találkozóján, ahol a daloskör és a citera zenekar is fellépett. Egyesületünk 1. helyezést ért el a sütemények kategóriában (hagyományőrző hájas tészta készítésével).

3. 2018. május 26-án Nyárköszöntő program keretében gyermeknapot szerveztünk a Sportpályán. A program ingyenes volt és körülbelül 180 gyermek vett részt rajta. Légvár, kézműves foglalkozás, népi játékok , arcfestés volt a programok között.

4. 2018. május 28-án fejeződött be az „ Adj, hogy több lehess!”   2017-1-HU01-KA105-035265  

 azonosító számú EVS projektünk. Nicola Marangon és Maglie Roberta 9 hónapos önkéntes szolgálatot töltött a településen. Programjaik színesítették az egyesületünk és a település életét. (gitározás, bábozás, olasz és angol tankörök, kézműveskedés) A fiatalok több civil szervezet rendezvényén felléptek Szajolban, Tiszatenyőn és Szolnokon.

5. 2018.augusztus 1-jén két újabb önkéntes kezdte meg tevékenységét a településen.Venla Kataja és Tanja Munukka Finnországból érkeztek. Feladataik: gyermek és ifjúsági programok szervezése, olasz és angol nyelvű tankörök gyermekeknek és felnőtteknek, maratoni vetélkedő, EVS népszerűsítése a településen és a megyében. Augusztusban nyelvi tábort szerveztünk hátrányos helyzetű gyermekek részére.

6. 2018-ben is csatlakoztunk a Legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje programsorozathoz.  

2018 október 5 én a szajoli népdalkör és Tinóka citera együttes előadást tartott az "Idősek napja" rendezvényen a szajoli sportcsarnokban.

 7. 2018. október és november hónapjaiban ismét csatlakoztunk az „Egészségügyi Hónap”-hoz, mely településünkön - szinte hagyományként - az „Egészségügyi Hónap” programsorozat ideje. A programjait főszervezőként a Közösségi Ház és Könyvtár, illetve a  Vöröskereszt helyi szervezete bonyolítja le, melynek szervezésében, lebonyolításában ebben az évben is Egyesületünk segédkezett. (Egészségügyi vetélkedőket szerveztünk az alsó és felső tagozatos iskolás gyermekek számára és az óvodás korú gyermekeknek. Rajzpályázatot hirdettünk az egészség témakörében.)

 8. 2018-ben két hagyományőrző kulturális rendezvényt szerveztünk, hagyományápolás céllal: áprilisban a húsvéti, és decemberben az adventi programot. (kézműves foglalkozás, bábozás, népdalkör és citerások műsora)

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából, a web lapunkról, a Facebook oldalunkról értesülhet a lakosság.

 2018. évben 2 db pályázatot adtunk be, melyből mindkettő nyert. (Nyárköszöntő Gyermeknap, Csoóri Sándor Alap- Zenél a falu)

A 2018. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést a Harmónia SZKKE közgyűlése 2019. május 29-én fogadta el.

2019.05.29.

Kerékjártó Tibor elnök