Hivatalos

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2013. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 28.845 Ft- ot kapott , amit a Nyárköszöntő gyermeknap és az ifjúsági nap megszervezésére használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

Bevételek:
Egyesületi tagdíj: 69.000 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás: 4.472.222 Ft
Önkormányzati támogatás 100.000 Ft
Adomány 97.500 Ft
Jóváírt bankkamat: 10.210 Ft
Szja 1%: 28.845 Ft
Kerekítési különbözet 274 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 4.680.551 Ft


 

Bővebben...